Spotkanie z przedstawicielami AGH

W dniu 7.03.2022 podczas dwóch godzin lekcyjnych bezpośrednio w naszym Zespole Szkół odbyło się spotkanie Pracowników Naukowych –przedstawicieli Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z uczniami klas maturalnych. W spotkaniu udział wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Informatyk oraz grupa młodzieży z klasy III A/g  Liceum Ogólnokształcącego realizująca m. in. przedmiot: matematyka w zakresie rozszerzonym.

Po wstępnej prezentacji Wydziałów Uczelni (16, w tym Wydział Humanistyczny) oraz kierunków studiów (72 ogółem) przedstawiono sposób punktacji przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji na studia. Następnie mając na uwadze planowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej tj. wyboru uczelni i kierunku studiów przez młodzież, nasi Goście z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH uszczegółowili informacje nt. oferty studiów tego wydziału.

Wydział Metali Nieżelaznych AGH jest Jednostką o 60-letniej tradycji kształcącą specjalistów i prowadzącą badania nad nowoczesnymi technologiami wytwarzania i przetwórstwa metali nieżelaznych (m.in. aluminium, miedzi, cynku) dla potrzeb społecznych i gospodarczych. Studia na WMN-AGH prowadzone są w oparciu o program kształcenia stanowiący aktualną odpowiedź na potrzeby młodych ludzi na współczesnym rynku pracy, są również gwarantem atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i za granicą, ponieważ gospodarka Polski w zakresie rynku wyrobów z aluminium jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się działem na rynku europejskim. Nie bez znaczenia jest fakt, że uczelnia m. in. korzystając z projektów, należy do największych w Europie placówek opracowujących nowe patenty na określone potrzeby firm (średnio 10 rocznie). 

Nasi Prelegenci po podkreśleniu atutów WMN – AGH (popartych m. in. badaniami wśród studentów), szerokich osiągnięć biznesowych w skali kraju i Europy absolwentów uczelni, w sposób praktyczny przy wykorzystaniu przywiezionych materiałów dydaktycznych (m. in. stopy różnych metali, gwoździe chirurgiczne, igły, tłoki, przewody energetyczne) uświadomili zebranym o roli i znaczeniu wykorzystania metali nieżelaznych w praktyce w różnych dziedzinach produkcji.

Szczególne zainteresowanie wzbudziłstop Wooda tj. niskotopliwy stop bizmutu, ołowiu, cyny, kadmu (topi się już w temperaturze 66,5 °C), który jest stosowany w jubilerstwie do lutowania, w bezpiecznikach przeciwpożarowych jako element topikowy (jego stopienie przerywa obwód elektryczny i uruchamia alarm), jako materiał do osłon przed promieniowaniem rentgenowskim (np. w radioterapii do wykonywania indywidualnych osłon dla ludzi), jako wypełnienie łaźni laboratoryjnych do wysokich temperatur oraz np. w przemyśle kosmicznym do produkcji ołówków dla Nasa.

Ewa Rogóż (nauczyciel, doradca zawodowy)