Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych.

W dniu 24.05.2022 młodzież Liceum Ogólnokształcącego (w tym klas policyjnych) oraz wybrani uczniowie Technikum kształcącego w zawodach technik informatyk, technik programista brali udział w spotkaniu promocyjno – doradczym z przedstawicielami (w liczbie 4 osób) służb mundurowych.

                              Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. Przedstawiciele tego zawodu wraz z honorowym Gościem w osobie emerytowanego żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej przedstawili zebranym realizację własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej, wskazując między innymi na zalety i niedogodności wykonywanej pracy oraz obecne możliwości osiągnięcia założonego celu zawodowego.  

                             Po oficjalnej części spotkania zainteresowani uczniowie mieli możliwość odbycia indywidualnych rozmów z naszymi Gośćmi.

Ewa Rogóż – doradca zawodowy,

nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych.