Sprawozdanie z realizacji projektu „Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk”.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 20 lutego 2020 roku przedstawiłyśmy sprawozdanie z realizacji projektu, w który piętnastu uczniów naszej szkoły wyjechało do miejscowości Putignanow południowych Włoszech. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy przedsięwzięcia  zgłębiali wiadomości z zakresu edukacji europejskiej, systemu politycznego i edukacyjnego Włoch. Poznawali zabytki regionu wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, przygotowali film i prezentacje związane z regionem i dziedzictwem kulturowym Apulii. Realizacja projektu kształtowała postawy otwartości, gotowości  poznania zwyczajów i kultury innego kraju. Językiem projektu był język angielski, co również przyczyniło się do podniesienia kompetencji językowych naszych uczniów.

Projekt „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk” finansowany był ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz budżetu państwa.

Dziękujemy Wszystkim za wsparcie przy realizacji projektu.

Izabela Wojakowska

Zuzanna Polańska

Dorota Żak