Students’ Council

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018 przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Emilia Wysocka 3THE
Zastępca: Mateusz Łysiak  1C
Sekretarz: Lasiowska Kinga  1C
Skarbnik: Chudziak Karolina  2THE
Rzecznik praw ucznia z ramienia uczniów: Zielińska Wiktoria 2THE