„Świadomy Obywatel – aktywny Europejczyk” – Szkolenie z projektu POWER

 

W dniu 10 września odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  w którym wzięły  udział nauczycielki naszej szkoły: Izabela Wojakowska, Zuzanna Polańska i Katarzyna Grochot.

W trakcie spotkania omawiano najważniejsze założenia projektowe, zasady rozliczania, promocji oraz rozpowszechniania rezultatów. Indywidualne konsultacje pozwoliły na odpowiedzi dotyczące realizowanego od września w naszej szkole  projektu Świadomy Obywatel – aktywny Europejczyk, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt mobilności ponadnarodowej zakłada wizytę 15 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II          w  Putignano we Włoszech, która będzie poprzedzona przygotowaniem młodzieży z zakresu doskonalenia kompetencji językowych – j. angielski, kompetencji  przedsiębiorczych, społecznych. Doskonalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem UE.  Ważnym elementem będzie  poznanie kultury, tradycji, historii miasta Putignano oraz przybliżenie historii i tradycji Niepołomic i regionu. Projekt realizowany będzie od września tego roku do marca 2020.