„Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk”-Zajęcia przygotowawcze rozpoczęte

W październiku rozpoczęliśmy zajęcia przygotowawcze dla uczniów  biorących udział w mobilności ponadnarodowej w ramach przedsięwzięcia „Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk” we Włoszech w miejscowości Putignano.

Pierwsze zajęcia dotyczyły historii organizacji międzynarodowych min. Unii Europejskiej, integracji europejskiej i instytucji unijnych. Efektem pracy uczniów było stworzenie osi czasu – historia integracji i mapy, na której pokazana proces rozszerzenia Unii Europejskiej.

Podczas kolejnych spotykań uczniowie opracowali Infopak, czyli zbiór najważniejszych informacji niezbędnych dla bezpiecznego realizowania projektu we Włoszech. Zapoznali się z historią Włoch i podstawowymi informacjami o kulturze regionu Apulia oraz wzięli udział w grze terenowej- queście. Udział w grze terenowej był formą przygotowania do stworzenia questu, który polscy i włoscy uczniowie wykonają we Włoszech podczas realizacji projektu.

Kolejne planowane zajęcia związane będą z kulturą Włoch i  regionu Apulia  oraz  rolą UNESCO w zachowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego regionu.

Zuzanna Polańska

Izabela Wojakowska