Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszym zespole w dniach od 13 do 19 listopada 2017 przebiegał następująco:

1/ w poniedziałek 13.11. br uczniowie klas maturalnych 3 A, 3 B Liceum Ogólnokształcącego oraz IV Technikum kształcącego w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej spotkali się z Przedstawicielkami Firmy Randstad Polska /Oddział Niepołomice tj. z p. Edytą Michalską i p. Karoliną Górka (doradcy zawodowi i konsultanci); podczas spotkania z młodzieżą omówiono zagadnienia dotyczące:

 • znaczenia pośrednictwa agencji zatrudnienia na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym,
 • zakresu usług dla osób poszukujących pracy,
 • zasad rekrutacji poszukiwanych pracowników,
 • rodzajów umów i wysokości wynagrodzenia dla rekrutowanych osób;

 

2/ w czwartek 16.11.br uczniowie klas najwyższych LO i Technikum j.w. spotkali się z Przedstawicielką Młodzieżowego Biura Pracy przy Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy w Krakowie  p. Moniką Sokół – doradcą zawodowym Eures tj. European Employment Services czyli Europejskich Służb Zatrudnienia; podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono:

 • zasady pośrednictwa  w znalezieniu pracy na rynku europejskim,
 • korzyści ze współpracy w ramach Eures,
 • zakresu usług dla osób poszukujących pracy (rodzaje prac, warunki utrzymania poza krajem, możliwości doskonalenia języka obcego i zdobywania doświadczenia zawodowego);

 

3/ tego samego dnia 16.11.br uczniowie klas III Technikum kształcącego w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa spotkali się z Przedstawicielką Młodzieżowego Centrum Karier w Niepołomicach p. Agnieszką Marchewka (doradca zawodowy), która omówiła:

 • cele i zadania MCK,
 • rodzaje pracodawców i klientów obsługiwanych przez biuro,
 • zakres usług dla poszukujących pracy,
 • zasady rejestracji i rekrutacji kandydatów do pracy,
 • wysokość wynagrodzenia i rodzaje umów,
 • możliwości doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu środków unijnych,
 • zasady korzystania z projektu „Gwarancje dla młodzieży” (to program Unii Europejskiej realizowany od początku 2014 roku na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia tj. nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się czyli tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training).

 

Wszystkim prelegentom dziękujemy za poświęcony czas oraz wszystkie cenne informacje.

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy