Timeline of the school year

Kalendarz  roku  szkolnego  2017/2018

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

4 września 2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
5 września 2017 Akcja „Narodowe czytanie”
5-15 września 2017 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
14 września 2017 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
15 września 2017 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej
15 września 2017 1. Apel z okazji 78 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę2. 24 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce” (15-17 września 2017) – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej
26-27 września 2017 Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2017” w Krakowie
30 września 2017 de facto 29 września 2017 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
3 października 2017 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II
3-4 października 2017 XVII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę – katecheci
10 października 2017 IX Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych
13 października 2017  Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy maturalne
16 października 2017 Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II LO i T
26 października 2017
 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami
1 listopada 2017 Wszystkich Świętych
10 listopada 2017 Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i II B – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
11 listopada 2017 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
listopad 2017 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe
23 listopada 2017 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
listopad/grudzień 2017 Festiwal talentów uczniowskich
1 grudnia 2017 Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, E. Fijał,
M. Klima,
13 grudnia 2017 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
14 grudnia 2017
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
15 grudnia 2017 Zakończenie I okresu
21 grudnia 2017 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie
22 grudnia 2017 Opłatek szkolny – kl. I A, I B, I C + SU
23 grudnia 2017 –         1 stycznia 2018 Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2018 (sobota) Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
27 stycznia 2018 Studniówka klas maturalnych
11 stycznia 2018 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum
10 stycznia 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TOT)
12 stycznia – 17 lutego 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)
29 stycznia 2018 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej
1 lutego 2018 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
7 luty 2018 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
12-25 lutego 2018 Ferie zimowe
1 marca 2018 Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – grupy z rozszerzoną historią
23 marca 2018 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej
28 marca 2018 Spotkanie Wielkanocne – klasy ITI, I THE + SU 
29 marca – 3 kwietnia 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
13 kwietnia 2018 Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią 
marzec lub kwiecień 2018 Dzień Otwarty Szkoły
18 kwietnia 2018 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
19 kwietnia 2018 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas
20 kwietnia 2018
 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna (grupy z rozszerzoną geografią, biologią, chemią i fizyką)
 2. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
23 kwietnia 2018
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
27 kwietnia 2018 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II LO i III T
30 kwietnia 2018 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –grupy z rozszerzoną historią
1 maja 2018 Święto Pracy
2 maja 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2018 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
2-30 maja 2018 (20 dni) Praktyki zawodowe w klasie III TI
9-29 maja 2018 (15 dni) Praktyki zawodowe klasy II i III TE
2-29 maja 2018(20 dni, w tym jedna sobota) Praktyki zawodowe w klasie II i III TH
4-23 maja 2018 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu4, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych
5-25 maja 2018 (bez 6, 13 i 20 maja) Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
9-22 maja 2018 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu
? maja 2018 Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych
24 maja 2018 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
25 maja 2018 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2018 r.
31 maja 2018 Boże Ciało
1 czerwca 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4-9 czerwca 2018 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
4-9 czerwca 2018 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu
4 -20 czerwca 2018 Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu
4 czerwca 2018 Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów4 czerwca 1989 r.
13 czerwca 2018 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
14 czerwca 2018
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas
15 czerwca 2018 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
18 czerwca 2018
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
19 czerwca 2018 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TH i TI) i III TI
21 czerwca 2018 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
26 czerwca 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (TH, TOT)
22 czerwca-4 lipca 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,)
22 czerwca 2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – kl. II-ie + SU
3 lipca 2018 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
4 lipca 2018 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
21-22 sierpnia 2018 Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej
21 sierpnia 2018 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej
28 sierpnia 2018 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2018/19
31 sierpnia 2018 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej
11 września 2018 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym