Uczestnictwo młodzieży w Targach Pracy w Niepołomicach.

W dniu 3.06.2022 w godzinach od godz. 9 do 12 w Młodzieżowym Centrum Dźwięku i Słowa odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawców – lokalnych przedsiębiorców, instytucji pośrednictwa pracy z mieszkańcami Miasta i Gminy oraz  przyjezdnymi z Ukrainy zainteresowanymi tematyką rynku pracy.

                     Z ramienia naszego Zespołu Szkół w targach uczestniczyli uczniowie klasy „ukraińskiej”, przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum (hotelarskiego, ekonomicznego, rachunkowości).

                     Po rozpoczęciu targów zebrani mieli możliwość uczestniczenia w seminariach  związanych z rynkiem pracy tj. nt. miejsc pracy w określonych branżach, rodzajów umów, wynagrodzenia,  możliwości poszukiwania pracy, wsparcia finansowego m. in. dla przybyłych z Ukrainy, dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez pracodawców oraz rzetelnego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej.

                    Nie bez znaczenia jest fakt, że prezentacje seminaryjne opracowane były  w języku ukraińskim a prelegentka prowadziła spotkanie w języku polskim przy współpracy  z tłumaczem języka ukraińskiego.

                    Uwieńczeniem targów była możliwość poznania ofert pracy dla młodzieży i dorosłych.           

Ewa Rogóż – doradca zawodowy.