Udział młodzieży w XII Szkolnym Dniu Kariery w Wieliczce.

Kolejny raz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zorganizowano imprezę mającą na celu wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum. Nasz Zespół Szkół reprezentowała młodzież klasy 4 LO oraz uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik rachunkowości.

Po rozpoczęciu uroczystości przez Włodarzy Starostwa Powiatowego oraz PCKZiU, Pani Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie dr Magdalena Kowalska – Musiał wystąpiła z wykładem nt.  znaczenia rzetelnej współpracy członków zespołu w celu uzyskania właściwego efektu dla realizacji założonych celów projektowych.

 Następnie  Dyrektor działu HR w Firmie Hitachi Pani Monika Mostowik –Wanat podzieliła się cennymi uwagami na temat kształtowania zmian na rynku podaży i popytu pracy w ciągu minionych lat, równocześnie akcentując znaczenie takich pojęć jak: wiedza, umiejętności, doświadczenie, motywacja, zaangażowanie, interesująca praca, testy predyspozycji zawodowych czy najlepsze zawody świata.

                   Uzupełnieniem w/w wystąpień były prezentacje Urzędu Pracy oraz uczelni wyższych.

                  Nie bez znaczenia jest  fakt, że do udziału w SDK zaproszono 15 uczelni wyższych oraz 15 pracodawców. Zgromadzeni uczniowie wraz z opiekunami mieli również możliwość zapoznania się z ofertami nauczania na dany rok akademicki oraz warunkami pracy przybyłych ofertodawców.

Ewa Rogóż  – doradca zawodowy.