Udział w Szkolnym Dniu Kariery

„Chcesz updejtować wiedzę ,

Nie czekaj na dedlajn, aplikuj !”

W dniu 6 marca 2019 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum w liczbie 79 osób uczestniczyli w X  Szkolnym Dniu  Kariery w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

Po powitaniu przybyłych uczestników przez Dyrektora Placówki p. Macieja Filiciaka, młodzież wysłuchała wykładów/prezentacji tj.:

I – y wykład pt. „Otwórz oczy na fakty” wygłoszony przez prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego (JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie) między innymi dotyczył:

  • konieczności odejścia od modelu jednego zawodu na całe życie,
  • dokształcania się w czasie kariery zawodowej,
  • przyjętych stereotypów i rodzajów instynktów stanowiących przeszkodę w rzetelnej ocenie danej sytuacji, w tym na rynku pracy,
  • udziału w całości populacji (w Polsce i na świecie) ludzi biednych, bogatych, analfabetów, kobiet studiujących,
  • znaczenia właściwych relacji między ludźmi,
  • uwzględnienia w swoim życiu maksymy „na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku”…..,

II – i wykład wygłoszony przez p. Prodziekan dr Magdalenę Kowalską – Musiał (z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie) między innymi odnosił się do:

  • osobowości człowieka ze wskazaniem na realizację zadań, komunikację międzyludzką, czynników motywujących,
  • zarządzania ludźmi, typowych postaw człowieka,
  • modelu osobowości DISC (dominujący, inspirujący, stabilny, ceniący bezpieczeństwo/stabilny),
  • współczesnych “clikowców”, “zetów”, cyfrowych tubylców”.

Uzupełnieniem prezentacji były liczne stoiska z ofertami kształcenia uczelni wyższych na nowy rok akademicki 2019/2020 oraz stoiska z ofertami zatrudnienia dla młodzieży i dorosłych .

opracowanie: Ewa Rogóż, marzec 2019