Upowszechnianie rezultatów projektu „Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk”

Upowszechnianie rezultatów projektu „Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk” podczas konferencji zorganizowanej 25. 02.2020 r. w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Na konferencję zaproszono dyrektora Wydziału Edukacji Pana Wiesława Bobowskiego, dyrektorów szkół z terenu Gminy Niepołomice, Panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach Joannę Lebiest oraz nauczycieli naszej szkoły. Spotkanie było okazją do zaprezentowania rezultatów pracy włoskiej i polskiej młodzieży podczas realizacji mobilności w Putignano we Włoszech w listopadzie 2019 r.

O pobycie uczniów Zespołu Szkół w Niepołomicach we Włoszech i wypracowanych rezultatach opowiedział uczestnik mobilności, uczeń klasy IIIB Mateusz Łysiak.
Przybyli goście zapoznali się z podstawowymi założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Przybliżono cele projektu: rozwijanie umiejętności w zakresie nauki języków obcych, rozwoju osobistego, kształcenie umiejętności uczenia się oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Podkreślono, że program kładzie nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich.

Podczas spotkania prowadzący konferencję podzielili się doświadczeniem w pisaniu i realizacji projektu oraz zachęcili innych do składania wniosków projektowych w przyszłych edycjach.
Dziękujemy Wszystkim gościom za przybycie. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie inspiracją do podjęcia realizacji tego typu projektów.

Izabela Wojakowska
Zuzanna Polańska
Dorota Żak