Ważna wiadomość dla naszej szkoły! Akredytacja Erasmus+ dla Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II przyznana!

Z radością informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Akredytację programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna w ramach akcji 1 (Mobilność uczniów i kadry Edukacji Szkolnej) w konkursie 2022 (KA120-SCH).

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas realizacji międzynarodowych projektów w poprzednich latach, nasz wniosek został nagrodzony i w latach 2023-2027 będziemy mogli korzystać z uproszczonego dostępu do finansowania w programie Erasmus+. Tym samym, kadra pedagogiczna oraz uczniowie naszej szkoły będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe oraz kompetencje kluczowe podczas wyjazdów zagranicznych do szkół partnerskich oraz na kursy metodyczne i językowe.

Mamy nadzieję, że kolejne lata z programem Erasmus+ będą to dla naszej społeczności wspaniałą edukacyjną przygodą!

Autorki wniosku i koordynatorki programu
Katarzyna Grochot i Dorota Żak