„Paweł i Gaweł przed sądem – niecodzienna lekcja wos-u”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w nietypowej lekcji z wiedzy o społeczeństwie. Salą lekcyjną w poniedziałek 25 listopada stała się sala sądu rejonowego w Krakowie. Uczniowie pod czujnym okiem Pani sędzi Ewy Piróg stali się uczestnikami procesu cywilnego. Przedmiotem sporu było zakłócenie miru domowego, a  inspiracją do rozpisania scenariusza lekcji z podziałem na role stał się wiersz Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”. Za stołem sędziowskim zasiedli: sędzia – Mateusz Łysiak z klasy III B i dójka ławników: Filip Komorowski i Michał Broda. Na sali sądowej stawili się powód: Paweł, w tej roli Dawid Kaczor i jego pełnomocniczka –radca prawny Katarzyna Migdał, pozwany Gaweł –Jakub Sikora wraz z adwokatem  -Magdaleną Miklas.Obecni byli także świadkowie: Katarzyna Sikora, Liwia Pietrucha, których zeznania miały pomóc w sprawiedliwym rozstrzygnięciu sporu. W ławach zasiadła publiczność, której sympatie co do stron sporu były podzielone. Znalazła się też rola dla Pana Wacława Sternala, który pełnił niezwykle ważną rolęjaką, mimo rozwoju technologii  jestrola protokolanta. Pani sędzia zapoznawała nas z tajnikami procesu cywilnego, których nie sposób odnaleźć w szkolnych podręcznikach. Udało się także przeprowadzić przewód sądowy do końca, w rekordowym tempie 45 minut.

Dziękujemy serdecznie Pani sędzi Ewie Piróg za informację dotyczące pracy sądu cywilnego, roli sędziego i ławników. Stworzeniu atmosfery sprzyjającej pogłębieniu zainteresowania sprawami Temidy. Może nietypowa lekcja zainspiruje naszych uczniów do wybrania drogi prawniczej? W togach im do twarzy.

Wyjazd na nietypową lekcję wos-u zorganizowała  Zuzanna Polańska nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Opiekę nad uczniami sprawowali: Wacław Sternal i Izabela Wojakowska.

Zuzanna Polańska

Izabela Wojakowska