Włochy z POWEREM

Od 16 do 23 listopada bieżącego roku piętnastu uczniówZespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła w Niepołomicach wyłonionych podczas rekrutacji oraz troje opiekunów: Zuzanna Polańska, Izabela Wojakowska – nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Dorota Żak – nauczycielka języka angielskiego realizowali projekt „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk” we Włoszech w miejscowości Putignano.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz budżetu państwa. Jednym z celów projektu było przygotowanie albumu i prezentacji multimedialnej z zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z regionu Apulia.

Szkoła z którą podjęliśmy współpracę mieści się w Putignano. Jestto malownicza miejscowość leżąca w przepięknym regionie Apulia w południowych Włoszech.

Realizacja projektu pozwoliła na nawiązanie przyjacielskich relacji z rówieśnikami z Włoch, poznanie włoskiej kultury i oczywiście na doskonalenie języka angielskiego w którym realizowano projekt. Kontakt z rówieśnikami z Włoch i zajęcia z języka włoskiego pozwoliły na zdobycia umiejętności w posługiwaniu się tym językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego i niejednego ucznia i nauczyciela zainspirowały do nauki nowego języka obcego.

Organizowane w ramach wyjazdu zajęcia integracyjne pozwoliły na zbudowanie serdecznych relacji w grupie, co zaowocowało bardzo dobrą współpracą młodzieży podczas realizowanych zajęć i pracy nad efektami końcowymi projektu.

Podczas zajęć które dotyczyły roli instytucji międzynarodowych, m.in.: Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i UNESCO w zachowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego uczniowie rozwinęli swoje kompetencje obywatelskie. Przeprowadzona dyskusja pozwoliła na stworzenie cech współczesnego Europejczyka oraz wskazała, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa i Europejczycy w przyszłości.

W czasie pobytu we włoskiej szkole uczniowie poznali włoski system edukacji, mieli okazję zobaczyć pracę uczniów na lekcji i mogli porównać pracę włoskiej i polskiej szkoły średniej. Jedną z największych różnic między polską a włoską szkołą był czas pracy placówki –wPutignano uczniowie uczęszczają na lekcje w godzinach od 8.30 do 13.30 ale, uczą się także…  w sobotę.

W ramach projektu powstał album i prezentacja dotycząca zabytków Apulii,przede wszystkim tych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczniowie podczas wycieczek przygotowywali materiał zdjęciowy, który posłużył do stworzenia albumu i prezentacji. Odwiedziliśmy i zgromadziliśmy materiał zdjęciowy z Grotte di Castellana – jednej z najpiękniejszych i największych europejskich i włoskich jaskiń. Poznaliśmy miejsca  najważniejsze pod względem dziedzictwa kulturowego Europy, Włoch i Apulii: Alberobello z kamiennymi domkami trulli,zamekCastel del Monte – tajemniczy i zachwycający przykład średniowiecznej architektury obronnej orazTrani, nazwane „Perłą Adriatyku”  z wyrastającą wprost z morza katedrą św. Mikołaja. Wszystkich zachwyciła Matera, miasto wykute w skaleprzypominające dawną Jerozolimę, w którym nakręcono sceny do filmu „Pasja” Mela Gibsona.Nasze poszukiwaniapolskich śladów w Bari związane były z królową Boną, która ostatni rok życia spędziła w tamtejszym zamku, a pochowana została w Bazylice św. Mikołaja. Owocem naszych wypraw było wiele przepięknych zdjęć, które uczniowie wykorzystali przy tworzeniu albumu i prezentacji w językach polskim, angielskim i włoskim.Materiały te będą wykorzystane podczas zajęć w polskiej i włoskiej szkole. Wiele zdjęć zostało wyróżnionych w naszym konkursie„Najpiękniejsze i najbardziej inspirujące zdjęcia dnia”.

W Putigano byliśmy gośćmi władz lokalnych, gdzie mieliśmy okazję opowiedzenia o celach naszego projektu i miejscowości w której pracujemy i uczymy się.

Miasto, jego historia, zabytki itradycja organizacji festiwalu i parady karnawałowej zainspirowało do stworzenia gry miejskiej, którą będą mogli wykorzystać nasi włoscy partnerzy.

Wyjazd i realizacja projektu przełamały bariery komunikacyjne, otworzyły nas na innych, zachęciły do poznawania i zgłębienia wiedzy na temat kultury innych państw i narodów.

Projekt pozwolił uczniom rozwinąć kompetencje obywatelskie, cyfrowe, językowe, przełamać bariery i obalić narosłe stereotypy, ale przede wszystkim był okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń z rówieśnikami z innego państwa oraz czasem zawiązywania przyjaźni – może nawet na lata?

Izabela Wojakowska, Zuzanna Polańska, Dorota Żak