WORTHY – spotkanie młodzieży on-line.

W ramach realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice projektu WORTHY – „Wojny Światowe na Rzecz Dziedzictwa dla Młodzieży, dziesięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w czterech spotkaniach on-line z młodzieżą z Włoch, Chorwacji i Niemiec. Podczas spotkań uczniowie mieli okazję poznać swoich rówieśników, ich pasje i zainteresowania. Młodzież przygotowała prezentacje opisujące historię swoich miast w czasie I i II wojny światowej.Rozwiązywano też zagadki historyczne, najczęściej w formiefotografii,na podstawie których uczniowierozpoznawali miejsca i szukali ciekawostek z nimi związanych. Podczas ostatniego, czwartego spotkania, uczniowie za pomocąnarzędzi cyfrowych pokazali zmiany jakie zaszły w ich miastach na przestrzeni lat. Rezultaty często w zaskakującysposób obrazowały w jaki sposób czas i wydarzenia historyczne, a szczególnie działania wojenne,wpłynęły na architekturę i przestrzeń miejsc w których żyjemy. Międzynarodowe spotkania były okazją do poznania nowych ludzi, ale także uświadomiły młodzieży jak doświadczenia wojen, a w szczególności II wojny światowej wpłynęły na historię państw i narodów iw jaki sposób możemy pielęgnować pamięć o tych wydarzeniachi ich ofiarach.

Rezultaty naszych działań można zobaczyć na platformie internetowej.

https://worthy-project.eu/pl/