Wręczenie świadectw maturalnych

We wtorek, 11 września 2018 r., od godz. 9.00 przekazanie świadectw maturalnych absolwentom, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego.