Wyjazd na XI Szkolne Dni Kariery w Wielicze

           W dniu 4.03.2020  uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego (kl. III A, III B) i Technikum (kl. IV THE, IV TI) pod opieką grona pedagogicznego uczestniczyli w kolejnych spotkaniach    z przedstawicielami uczelni wyższych oraz pracodawców zaproszonymi na to spotkanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

            Po uroczystym powitaniu zebranych w auli PCKZiU p. dr Magdalena Kowalska – Musiał z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie opisała zebranym znaczenie umiejętności twardych (w 15 %) i miękkich (w 85 %) w realizacji celów zawodowych. Uzupełnienie wystąpienia stanowiły opis Formuły DISC w odniesieniu do posiadanych cech osobowości  mających szczególne znaczenie w realizacji wyznaczonych zadań przy współpracy z ludźmi, gdzie:

D = kolor czerwony (np. osoba dominująca),

I  = kolor żółty (np. osoba kreatywna),

S = kolor zielony (np. osoba stabilna),

C = kolor niebieski (np. osoba  ceniąca bezpieczeństwo)*.

         Uzupełnieniem tego wystąpienia była prezentacja oferty kształcenia Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021.

         W dalszej części pobytu w Wielickim Kampusie przyszli maturzyści mieli szansę zapoznania się ze szczegółową ofertą kształcenia publicznych i niepublicznych uczelni wyższych z Małopolski oraz dodatkowo z ofertami pracy przybyłych pracodawców – na spotkanie zostało zaproszonych 18 uczelni i 20 pracodawców.            

Ewa Rogóż –doradca zawodowy * darmowy test na stronie https://liblink.pl/diJk7Hrmet