Wyniki rekrutacji na kursy

Lista osób zakwalifikowanych na kursy:

  1. Sporządzanie potraw i napojów
  2. Ciasta i desery – sporządzanie i ekspedycja

 

Na podstawie listy osób, które zadeklarowały swój udział  w  kursach przeznaczonych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach, w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

1. Kurs sporządzanie potraw i napojów

Klasa 4 TEO,  numery z dziennika; 3,5

Klasa 3 THE, numery z dziennika; 1,15,16

Klasa 2 THE, numery z dziennika; 12,34,29,4,23

 

Lista rezerwowa:

brak listy rezerwowej

 

  1. 2. Kurs ciasta i desery – sporządzanie i ekspedycja

Klasa 4 TEO,  numery z dziennika; 3,5

Klasa 3 THE, numery z dziennika; 1,17,12,15,16,6

Klasa 2 THE, numery z dziennika; 12,2

 

Lista rezerwowa:

Klasa 2 THE, numery z dziennika; 8,18,11,27,23

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 

  1. Przewodniczący: Wacław Sternal – szkolny lider projektu,
  2. Członek komisji: Józef Zelek – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Członek komisji: Edyta Kryjomska – przewodnicząca zespołu wychowawców.