Wyniki XI Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II

XI Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II

Postacie świętych są wyjątkowe. Nie trafiają się często w naszym najbliższym otoczeniu. W ostatnich 150 latach możemy ich wymienić zaledwie kilka: św. Brat Albert Chmielowski, św. siostra Faustyna, św. Maksymilian Kolbe, bł. Aniela Salawa, bł. Hanna Chrzanowska.

27 kwietnia 2014 dołączył do nich Jan Paweł II, który sam wspominał, że święci mieli wielki wpływ na jego drogę życiową. Wśród nich wymienia: św. Jana od krzyża, św. Ludwika Maria Grignion, św. brata Alberta, św. Maksymilina Kolbe, św. Stanisława Kostkę oraz Jana Maria Vianneya.

Jeśli ktoś dzisiaj ma co najmniej 40 lat, to może zaliczyć się do pokolenia JP2, które w jakiejś części pamięta pontyfikat naszego papieża. Na pewno są to miłe wspomnienia. Może ktoś brał udział w ŚDM, w pielgrzymkach papieża do Polski. Może ktoś był na audiencji w Rzymie? Starsze pokolenie pewnie pamięta wizytacje biskupa Wojtyły w parafiach. Mamy to szczęście, że parafię w Niepołomicach odwiedzał co roku. Przyjeżdżał tu modlić się przed obrazem swojego patrona Karola Boromeusza, który był dla niego wielkim wzorem biskupa. Trzeba o tym opowiadać.

Udział uczniów gminy Niepołomice w XI Gminnym Konkursie Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II świadczy o tym, że nadal jest On dla nich wielkim autorytetem. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Niepołomic (ul. 3 Maja), Podgrabia, Podłęża, Woli Zabierzowskiej oraz Zespołu Szkół w Niepołomicach. W kategorii szkoła podstawowa przyznano następujące nagrody: I miejsce Franciszek Michalski, II miejsce Emilia Grochot, III miejsce Emilia Stachura. W kategorii gimnazjum i klasy VIII: I miejsce Katarzyna Szewczyk, II miejsce Karolina Węgrzyn, III miejsce Aleksandra Michalik. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna zwyciężył Damian Szornel, II miejsce   zajął Konrad Ucisko a III Sebastian Frejek. Komisja przyznała też wyróżnienia dla Gabrieli Kiełbania i Jakuba Nowaka.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

W imieniu katechetów gminy Niepołomice oraz komisji konkursowej

Tomasz Paliński

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach