X Gminny Konkurs Wiedzy o papieżu Janie Pawle II

„Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości

lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości”

M. Konopnicka

Już dziesięć lat uczniowie szkół naszej gminy budują żywy pomnik papieżowi, który jako biskup każdego roku odwiedzał Niepołomice. Tym pomnikiem jest Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II. Konkurs ma na celu stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy o życiu, i nauczaniu naszego papieża, odkrycie bogactwa Jego nauczania, skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem oraz zachęcenie do rozwijania własnej osobowości.

Jakie były dwie, szczególnie ulubione dziedziny duszpasterstwa księdza Karola? Ile lat miał gdy został biskupem? Kto powiadomił biskupa Wojtyłę o śmierci papieża Jana Pawła I? Kogo przed rozpoczęciem konklawe w 1978 roku odwiedził biskup Wojtyła w poliklinice Gemelli? Ile lat był więziony prymas Wyszyński? Na takie pytania odpowiadali uczestnicy finału konkursu, który odbył się 17 maja w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II
w Niepołomicach pod patronatem Burmistrza MiG Niepołomice Romana Ptaka oraz ks. dziekana Stanisława Miki.

Po zmaganiach konkursowych, w budynku MCDiS odbyła się prelekcja, którą wygłosił dr Stanisław Dziedzic – historyk literatury, kulturoznawca, autor książki „Romantyk Boży”. W swojej prelekcji opowiadał o fascynacji Karola Wojtyły poezją i teatrem. Z prelekcji dowiedzieliśmy się, że na twórczość młodego Karola duży wpływ miał mieszkający w okolicy Wadowic Emil Zegadłowicz, a także poeci epoki romantyzmu, a szczególnie C.K. Norwid. Znaczny wpływ  na rozwój osobowości  młodego Karola miało także wyjątkowe środowisko kulturalne i artystyczne  Wadowic, w których dorastał. Działały tam trzy teatry amatorskie, a nauczyciele gimnazjum uczestniczyli także w życiu kulturalnym pobliskiego Krakowa. Ponadto działało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo „Czytelnia Mieszczańska”, Dom Katolicki przy parafii, towarzystwo literacko-plastyczne „Czartak”, kino, chóry i orkiestry. Młody Karol także dobrze zapowiadał się jako aktor. Pierwsze aktorskie kroki stawiał mając 14 lat w gimnazjalnym kole teatralnym. Był jednym z głównych aktorów Teatru Rapsodycznego założonego w konspiracji, w 1941 r. Dlatego decyzję Karola o wstąpieniu do seminarium jego znajomi przyjęli z niedowierzaniem.

W finale konkursu wzięły udział  54 osoby z 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz Zespołu Szkół w Niepołomicach. W kategorii szkoła podstawowa przyznano następujące nagrody: I miejsce Łucja Satora, II miejsce Katarzyna Szewczyk, III miejsce Aleksandra Bednarczyk. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Anna Lato, II miejsce Mateusz Burda, III miejsce Radosław Kukułka. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna zwyciężyła  Martyna Figiel, II miejsce   zajął Mateusz Jaroszko a III Anna Krupa.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

W imieniu katechetów gminy Niepołomice oraz komisji konkursowej

Tomasz Paliński

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Szczegółowe wyniki:

W kategorii szkoła podstawowa:

Bartosz Strumiński 8
Bednarczyk Aleksandra 28- III miejsce
Cylny Krystian 9
Czuma Aleksandra 17
Gąsłowski Szymon 13
Grochot Nikola 2
Kapała Alicja 8
Korta Zuzanna 13
Kracik Nina 20
Krysiak Dominika 7
Książek Gabriela 12
Maciejasz Emilia 11
Michalik Aleksandra 8
Michał Rai 6
Nowak Jakub 5
Olszewski Michał 21
Ozga Magdalena 9
Pikulska Emilia 3
Piwosz Kacper 17
Rainer Paweł 15
Rożkiewicz Zuzia 3
Rychtorczyk Natalia 11
Satora Łucja 31- I miejsce
Szewczyk Katarzyna 30 – II miejsce
Walentynowicz Julia 7
Węgrzyn Karolina 11
Zięba Małgorzata 18

 

W kategorii gimnazjum:

Dominika Waś 29
Julia Tańcula 41,5 – wyróżnienie
Sonia Dziedzic 26,5
Emilia Duda 15,5
Aleksandra Batko 19
Wiktor Bobowski 26,5
Mateusz Kamiński 29,5
Radosław Kukułka 43- III miejsce
Anna Lato 50 –I miejsce
Marcel Kupiec 19
Mateusz Burda 49,5 – II miejsce

 

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

Mateusz Jaroszko 40 – II miejsce
Jędrzejczyk Natalia 20
Widła Patryk 12
Dobranowska Dominika 36
Garycki Jan 22
Iwański Krzysztof 31
Kłos Kamil 15,5
Zagól Łukasz 23
Filipowska Gabriela 26
Kryza Sylwia 19
Szkutnik Jakub 33 – wyróżnienie
Figiel Martyna 41 – I miejsce
Krupa Anna 38 – III miejsce
Czopik Anna 32
Nosal Mateusz 16,5
Marek Dawid 11