XII Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II

REGULAMIN

 „XII Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.”

I. Cele konkursu:

  • Stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy o życiu i nauczaniu naszego papieża,
  • Odkrycie bogactwa nauczania Jana Pawła II,
  • Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem oraz zachęcenie do rozwijania własnej osobowości,
  • Skoordynowanie działań podejmowanych przez szkoły z terenu MiG Niepołomice, służących pielęgnowaniu pamięci o osobie Jana Pawła II.

II. Organizacja konkursu:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu MiG Niepołomice,

2.      Konkurs  odbędzie się 12 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach

Harmonogram konkursu:

9.55 –  przywitanie na auli szkoły
10.00 – część konkursowa
10.50 – wyjście do MCDiS, poczęstunek
11.00 – prelekcja, spotkanie z panią Martą Burghardt – autorką książki o papieżu Janie Pawle II w MCDiS
12.20 – zakończenie, rozdanie nagród

3.      Patronat nad konkursem objął ksiądz dziekan Stanisław Mika oraz Burmistrz MiG Niepołomice pan Roman Ptak

4.      W konkursie uczniowie biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych

5.      Reprezentanci danej szkoły są zgłaszani do finału konkursu na podstawie eliminacji szkolnych.

6.      Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły. Na każdą rozpoczętą „pięćdziesiątkę” uczniów szkoła typuje jednego reprezentanta do etapu gminnego.

7.      Za organizację konkursu w każdej szkole odpowiada koordynator. Sposób powołania koordynatora wskazuje dyrektor szkoły.

8.      Uczestników finału Gminnego Konkursu szkoły zgłaszają do dnia 8 kwietnia 2022 r. na adres tompal1@o2.pl

9.      Organizator powołuje  Komisję Konkursową, składające się opiekunów grup przybyłych na finał Konkursu

10.  Na zwycięzców konkursu czekają nagrody,

11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu  i  opublikowane w lokalnych mediach.

III. Forma konkursu:

Konkurs ma formę testu z pytań zamkniętych i otwartych. Czas rozwiązywania testu to 45 min.

IV. Literatura konkursu: 
Dla szkół podstawowych:

Jan Paweł II „Wstańcie, chodźmy” – część V

Dla szkół ponadgimnazjalnych:

  • „Pamięć i Tożsamość” strony :45-51 i 65-67 w książce
  • Homilia skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987:
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/11/jan-pawel-ii-homilia-w-czasie-liturgii-slowa-skierowana-do-mlodziezy-zgromadzonej-na-westerplatte.-gdansk-12-czerwca-1987.doc

V. Kontakt:
email: tompal1@o2.pl tel. 530-846-310 lub poprzez stronę: 

lo-niepolomice.pl (zakładka Konkursy)