XII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18 -24 XI 2019

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W jego trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

W takie inicjatywy włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Imprezy organizowane w listopadzie są dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli:

–  Gordon Brown  (polityk i premier Wielkiej Brytanii),

–  Carl Schramm (prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana)*oraz  brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark.

Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.

* amerykański rynek start-upów, inkubatorów przedsiębiorczości

Źródło: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci; https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/;

https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/akceleratory-przedsiebiorczosci-a-inkubatory-co-lepiej-dziala/2h5tpkv