XX  Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej na Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach po dwuletniej przerwie odbył się po raz dwudziesty „Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej”. Wykonawcami tradycyjnych utworów o tematyce patriotycznej

i niepodległościowej była młodzież wszystkich klas naszej szkoły. Ocenę wykonania

i wyłonienie zwycięzcy powierzono jury w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół Zuzannie Polańskiej, nauczycielowi języka angielskiego Pani  Katarzynie Lynch i przedstawicielom społeczności uczniowskiej: Annie Kłusek z klasy IIIA i Oskarowi Bobowskiemu z klasy IV TIP/SP. Oceniano poziom sztuki wokalnej, interpretację, pamięciowe opanowanie tekstu, ruch sceniczny, użycie instrumentów, scenografię oraz brano pod uwagę pozytywne niespodzianki. Klasy zaprezentowały różne utwory o tematyce patriotycznej. Do ścisłego finału dostało się 6 klas. Zwyciężyły cztery klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły klasy: III A z pieśnią „Mury” oraz IVA/SP z piosenką „Miasto”. II miejsce zajęła klasa III TIP wykonując piosenkę z powstania warszawskiego: „Dziś idę walczyć mamo”. III miejsce zajęła klasa ITIP śpiewając jeden z najbardziej znanych tekstów: „Legiony”.

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody Dyrektora Zespołu Szkół. Jednocześnie za zwycięzców należy uznać wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy wzięli udział we wspólnym śpiewaniu oraz pozytywnej rywalizacji. „Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej” zorganizowany został po raz dwudziesty i na stałe w pisał się w tradycję szkoły. Formuła szkolnego festiwalu połączonego z konkursem to nasz sposób na zachowanie, pielęgnowanie i rekonstrukcję polskiej tradycji wspólnego śpiewania. To także wkład naszej szkoły w pozytywną atmosferę radosnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.