Z CEL-u prosto na WAWEL

W piątek 18.03.2022 młodzież klasy II THE oraz grupy III TR miała okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjno – doradczych w Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie/Balicach.

Wizyta w CEL poprzedzona była:

– prezentacją zawodów (w tym funkcji/stanowisk w danych działach i sekcjach) służb pracujących na lotnisku ze wskazaniem m. in. na rodzaje linii lotniczych,

– możliwością zarobków i kształcenia na określonych stanowiskach,

– przejściem na halę przylotów i odlotów (połączenie z procedurą check in).

                   Podczas warsztatów w CEL uczniowie mieli możliwość szczegółowego uzupełnienie swej  wiedzy na temat zasad funkcjonowania lotniska, procedury odprawy pasażerów odlatujących                                              i przyjmowania osób przylatujących na lotnisko z uwzględnieniem wymogów CITES (Konwencja Waszyngtońska o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem).

                   Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy z uczestników mógł „zająć miejsce” na pokładzie samolotu, za sterami w kokpicie wykonując symulację lotu, dokonać odprawy celno – bagażowej m. in. drukując własną kartę pokładową.

Kolejnym etapem szkolnej wycieczki była historyczna wystawana Wzgórzu Wawelskim pt. „Wawel zaginiony”. Pod kierunkiem kompetentnych przewodników młodzież poznała:

– makietę odwzorującądawne zabudowania tego wzgórza,

– zachowane przedmioty i narzędziaarcheologiczno – architektoniczne,

– wazowniękrólewską, kuchnię, lapidarium.

Uzupełnienie bogatych zbiorów stanowiła wystawa barwnych, pięknie rzeźbionych kafli będących pozostałością po niegdyś funkcjonujących piecach kaflowych.

Organizatorzy wycieczki.