ZEBRANIA DLA RODZICÓW W CZWARTEK, 13 XII 2018

Rodziców serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami oraz spotkania indywidualne  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w czwartek, 13 grudnia 2018 r.

Harmonogram spotkania:

16:30       Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców
17: 00      Spotkania wychowawców klas z Rodzicami
18:00-19.00    Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.