ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Zebrania dla Rodziców odbędą się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek)  w trybie stacjonarnym o godzinie:

  • godz. 17:00 klasy I-e Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,

                         III-ie Liceum Ogólnokształcącego i IV -e Technikum;

  • od godz. 17:45 do 18:15 zebranie Rady Rodziców (ws wyboru ubezpieczenia oraz uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego);
  • godz. 18:15 klasy II-e Liceum Ogólnokształcącego i III-ie Technikum.

            W związku z koniecznością utrzymania reżymu sanitarnego prosimy o wejście na teren Szkoły:

  • Rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego od ul. 3 Maja,
  • Rodziców uczniów Technikum od pl. K. Wielkiego.

Prosimy o wejście na teren Szkoły w osłonie nosa i ust oraz o zdezynfekowanie rąk po wejściu na teren Szkoły.